Category Archives: Nieuws

  • 0

RIONS Riooltechniek overtuigd van voordelen van registratie van Rioolreinigingen

Category : Nieuws

RIONS Riooltechniek uit Maastricht heeft het complete SCS pakket in gebruik genomen. RIONS gebruikt SCS op hun voertuigen voor de registratie van reinigingen aan Riolen, Putten, Kolken, Zandvangers en Lijngoten. Op kantoor gebruikt RIONS de SCS Office versie om klanten en projecten met gemak te beheren. Ook maken zij gebruik van de SCS Cloud om hun voertuigen onderling en de thuisbasis op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Voor de werkzaamheden die RIONS voor RD4 uitvoert heeft SCS een rechtstreekse upload connectie met de SCS Cloud van RD4 gemaakt zodat RIONS wekelijks moeiteloos de nieuwe gegevens aan hun opdrachtgever kan overhandigen.

Voor RIONS was de gebruiksvriendelijkheid en snelheid van registreren de doorslag gevende punten om te starten met het registreren van reinigingen volgens RibX. Ook het gemak van het genereren van dag en opleveringsrapporten is voor RIONS een verlichting in de administratieve werkzaamheden van de reinigers en kantoor personeel.


  • 0

RD4 Gebruik SCS als beheer tool voor kolkenreinigingen

Category : Nieuws

Reinigingsdiensten Rd4 levert een compleet pakket van diensten in afvalverwijdering en reiniging voor overheden, bedrijven, instellingen en particulieren in Zuid-Limburg.

Sinds mei 2017 heeft RD4 SCS Office in gebruik genomen als beheer tool voor het beheren van kolken voor 11 gemeenten in Zuid-Limburg. De versie die RD4 gebruikt is geheel aangepast naar de wensen van RD4 en hun opdrachtgevers. Zo kan RD4 met één druk op de knop facturatie rapporten genereren die rechtstreeks naar hun aannemer en opdrachtgever gestuurd kunnen worden.


  • 0

SCS Cloud operationeel

Category : Nieuws

De Optie SCS Cloud is operationeel. Geen gedoe meer met USB sticks en andere manieren om uw gegevens centraal te kunnen verwerken. Alles kan vanaf nu via het internet. SCS Cloud geeft u de mogelijkheid om alle voertuigen die op één project werken met elkaar te synchroniseren zodat de kans dat er dingen dubbel gedaan worden of worden vergeten nihil is.


  • 0

van Viegen Riooltechniek heeft SCS Cleaner in gebruik genomen

Category : Nieuws

van Viegen Riooltechniek maakt vanaf 17 oktober gebruik van SCS Cleaner om kolkenreinigingen te registreren. SCS heeft de kolkenzuiger van van Viegen uitgerust met een Garmin 18x GPS antenne en deze gemonteerd op de zuigarm zodat de Machinist duidelijk en makkelijk kan zien waar hij zich bevind op de kaart.

De eerste indrukken zijn goed, de machinist is zeer te spreken over de gebruiksvriendelijk heid van het systeem. De eerste gegevens zijn al aangeleverd naar de klant die zeer te vreden is met de aangeleverde bestanden.