RibX

RibX vervangt SUF-RIB bij rioolinspectie

Het verouderde SUF-RIB is vervangen door het nieuwe uitwisselingsformaat RibX, dat Stichting RIONED en de inspectiebedrijven gezamenlijk hebben ontwikkeld. Uw gemeente kan er nu in de praktijk mee aan de slag.

Er zijn meerdere aanleidingen voor de vervanging van SUF-RIB door RibX:

 • De inspectiesector wil aansluiten bij en gebruikmaken van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), de gegevensstandaard en het informatiemodel van onze sector. Het RibX is integraal onderdeel van het GWSW, waarvan nu versie 1.2 is vastgesteld.
 • De inspectiebedrijven lopen aan tegen de beperkingen van het tekstformaat van SUF-RIB.
 • De inspectiebedrijven willen graag de extra mogelijkheden van de universele computertaal XML (eXtended Markup Language) benutten. Met RibX is de overstap naar XML gemaakt.
 • Gemeenten hebben behoefte om net als van rioolinspectie ook gegevens van rioolreiniging, kolkenreiniging en kolkeninspectie uit te wisselen volgens een standaardformaat.
 • In februari 2015 is de herziene NEN3399 in werking getreden, die is gebaseerd op de vernieuwde NEN-EN13508-2 van 2011. Nu is dus het logische moment om de omslag te maken.

RibX voorschrijven

De inspectiebedrijven hebben zich met grote inzet voorbereid op de overgang naar RibX. Ze zijn nu klaar om RibX-bestanden te ontvangen, ermee te werken en terug te leveren aan hun opdrachtgevers. En voor de opdrachtgevers (gemeenten) geldt: denk eraan om in uw bestekken en opdrachtverstrekkingen voortaan RibX voor te schrijven! De nieuwe NEN3399 gaat daar overigens al vanuit, dus het van toepassing verklaren van die norm is al voldoende. Stichting RIONED gaat samen met CROW enkele voorbeeldbestekteksten maken, waarmee u het GWSW en RibX op de juiste manier kunt voorschrijven.

Verschillen SUF-RIB en RibX

Het SUF-RIB was een tekstformaat met gegevens op vaste posities in regels. In 2012 hebben de relevante marktpartijen met Stichting RIONED besloten dit te vervangen door het universele gegevensuitwisselingsformaat XML. Daarnaast bevat het RibX enkele inhoudelijke aanpassingen:

 • GWSW-RibX is volledig actueel op basis van bovenstaande herziene normen.
 • GWSW-RibX is uitgebreid met gegevens over rioolreiniging, kolkenreiniging en kolkeninspectie, zo veel mogelijk conform de methodiek voor rioolinspectie uit de EN13508-2.
 • In GWSW-RibX zijn metingen (met name hellingmeting) ge├»ntegreerd.
 • Bij leiding- en putgegevens zijn codelijsten aangepast en uitgebreid.
 • Bij de waarnemingen zijn veel klassen weggevallen en keuzelijsten aangepast.
 • Volledige integratie met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, waarmee elk object en kenmerk is voorzien van een semantisch hoogwaardige definitie en uitwisseling via GWSW.bim mogelijk is.